Picture of the author
Published on

สร้าง Excel Timesheet ด้วย Python กับ ChatGPT

Timesheet Cover

ขอบคุณรูปภาพจาก https://thefanatic.net

สำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านทั้งหมด 😂


จุดเริ่มต้น

พนักงาน Outsource คงเข้าใจกันดีว่า การที่ต้องมานั่งทำ Timesheet ทุกเดือน ไม่ใช้เรื่องสนุก แน่นอนว่า รายละเอียดการทำงานเปลี่ยนไปในทุกๆเดือนอยู่แล้ว แต่การที่ต้องมานั่งสร้าง Template อ้างอิงตาม Calendar นั้น เป็นอะไรที่ซ้ำซากมาก ไหนจะมีวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ล่ะเดือน สำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันคืองานที่เล็กน้อย แต่สำหรับผมมองว่า การทำไรซ้ำๆเดิมๆ มันก็ควรจะ Automation ได้ ด้วยการทำเพียงแค่คลิกเดียวหรือรันคำสั่งเดียว แล้วได้ Template ออกมาเลย

บริษัทไหนมี Template ให้ครบทุกเดือนทั้งปีหรือมีระบบให้กรอก บอกเลยว่าคุณโชคดีมาก แต่ของผมไม่มี 😭

. . .

Installations

python

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่ Python

ถ้าติดตั้งแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้คำสั่ง python ใน cmd ได้ ทำตามนี้

openpyxl

ติดตั้งผ่าน cmd ด้วยคำสั่ง pip install openpyxl

. . .

Template excel ที่ต้องการ

DayTime inTime outDetails...
1วันหยุดปีใหม่
208.3017.30
308.3017.30
408.3017.30
508.3017.30
6วันเสาร์
7วันอาทิตย์
3008.3017.30
 • จำนวนวันต้องเป็นของเดือนปัจจุบัน หรือ สามารถเลือกเดือนและปีได้
 • ต้องรู้วันหยุดของประเทศไทย โดยอ้างอิงตามวันหยุดธนาคาร (สร้างไฟล์ data สำหรับวันหยุดหรือดึงข้อมูลจาก API)
 • ต้องรู้ว่าวันไหนคือวันเสาร์และอาทิตย์
. . .

คุยกับ ChatGPT

ผมเองไม่ได้ถนัด python และไม่เคยเขียนแบบจริงจัง รู้แค่ว่าส่วนมากเค้าใช้ pyhton ไปทำอะไรกัน ถ้าผม research เองคงใช้เวลาพอสมควรเลย มีทั้งต้องใช้ Lib อะไร สร้าง Excel , Syntax ต่างๆเขียนยังไง ถ้าทำเอง เราก็คงลองผิดลองถูกไปสักพัก

สร้างไฟล์ Excel timesheet ด้วย Python และเป็นของเดือนปัจจุบัน

คำถาม

Create excel timesheet with python and month is current

ผมอยากลองด้วยถ้าบอกแค่ว่า month is current บอทมันจะเข้าใจและทำให้เราแค่ไหน

ChatGPT

import openpyxl
from datetime import datetime

# Create a new Excel workbook
workbook = openpyxl.Workbook()

# Get the current month
today = datetime.today()
month = today.strftime("%B")

# Add a new sheet with the name of the current month
sheet = workbook.active
sheet.title = month

# Add the header row with the day names
days = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"]
for i, day in enumerate(days):
  sheet.cell(row=1, column=i+1, value=day)

# Calculate the number of days in the current month
num_days = (today.replace(day=1) - today.replace(day=28)).days + 28

# Add the dates to the sheet
current_day = today.replace(day=1)
for i in range(num_days):
  day_of_week = current_day.weekday()
  sheet.cell(row=i+2, column=day_of_week+1, value=current_day.day)
  current_day = current_day + timedelta(days=1)

# Save the workbook to a file
workbook.save(f"{month} timesheet.xlsx")

ผมเห็นเลยว่า มันไม่ใช่แบบที่ผมต้องการ และยังมี Bug อยู่ด้วย ตรง num_days = ค่าที่ได้คือ 1 เท่ากับว่ามันจะออกมาแค่วันเดียว (เค้าคงพยายามกำหนดจำนวนวันทั้งหมดของเดือนปัจจุบัน) ซึ่งเราสามารถบอกให้เค้าปรับแก้ได้ แต่ที่ดีคือขึ้นโครงมาได้โอเคเลย ผมเห็นเลยว่า syntax เป็นประมาณไหน

* * *

ผมอยากรู้ว่าต้อง Run code นี้ยังไง

คำถาม

How to run this file 

ผมพอรู้มาว่าต้องใช้คำสั่ง python [filename] แต่อาจจะมี lib ที่ต้อง install หรือเปล่า ก็เลยอยากถามก่อน เพื่อทดสอบ code ที่เค้าเขียนมาให้

ChatGPT

เค้าบอกว่าคุณจะต้อง install openpyxl ก่อนนะ ด้วยการใช้ pip install openpyxl แล้ว run ด้วยคำสั่ง python timesheet.py

* * *

Run แล้วเจอ Error

Error ว่า "name 'timedelta' is not defined"

คำถาม

I found error is "name 'timedelta' is not defined"

ดูจาก code แล้วมีการเรียกใช้ timedelta โดยที่ไม่ได้ import

ChatGPT

I apologize for the error in my previous response. The timedelta class needs to be imported from the datetime module in order to use it in the code. You can add the following import statement at the beginning of the code:

from datetime import datetime, timedelta

จะเห็นว่าเค้ามีการขอโทษด้วย ซึ่งผมค่อนข้างชอบเพราะให้ความรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยที่เป็นคนจริงๆ เค้ายังบอกจุดที่ผิด และเขียน code ที่ถูกให้ใหม่อีกรอบ

* * *

แก้ไข วันที่ ให้ถูกต้อง

ตอนนี้ไม่มี error แล้ว แต่ยังผิดอยู่เพราะวันที่มันออกแค่ 1 วัน

คำถาม

Why num_days is 1 ? , I need all day in this month

ChatGPT

I apologize for the confusion. If the num_days variable is 1, it's likely because the today.day attribute is returning 1, which means that the current day is the first day of the month.

To get the total number of days in the current month, you can use the calendar.monthrange() function. Here's an updated example that uses this function to get the number of days in the current month:

import calendar

# Get the current month and year
today = date.today()
month = today.strftime("%B %Y")

# Get the number of days in the current month
num_days = calendar.monthrange(today.year, today.month)[1]

# Create a new workbook and select the first sheet
workbook = openpyxl.Workbook()
sheet = workbook.active

# Define the headers
headers = ["Day", "Time In", "Time Out", "Detail"]

# Add the headers to the first row
for i, header in enumerate(headers):
  sheet.cell(row=1, column=i+1, value=header)

# Add the dates and log cells to the sheet
current_day = today.replace(day=1)
for i in range(num_days):
  sheet.cell(row=i+2, column=1, value=current_day.strftime("%d %b %Y"))
  for j in range(4, 9):
    sheet.cell(row=i+2, column=j, value="")
  current_day = current_day + timedelta(days=1)

# Save the workbook to a file
workbook.save(f"{month} timesheet.xlsx")

เค้าบอกว่างั้นก็ต้องใช้ lib calendar และวันที่ของเราก็ออกมาครบตามเดือนแล้ว

* * *

หาวันหยุด

คำถาม

How to know day is holiday ? 

ChatGPT

import datetime

# Define a list of holidays as date strings
holidays = ['2023-01-01', '2023-04-14', '2023-05-01', '2023-06-12', '2023-08-15', '2023-11-02', '2023-11-15', '2023-12-25']

# Convert the holiday strings to date objects
holiday_dates = [datetime.datetime.strptime(h, '%Y-%m-%d').date() for h in holidays]

# Check if a date is a holiday
date_to_check = datetime.date(2023, 4, 14)
if date_to_check in holiday_dates:
  print(f"{date_to_check} is a holiday!")
else:
  print(f"{date_to_check} is not a holiday.")

ซึ่งโอเคเลย วิธีนี้ใช้ได้ แต่ผมคงไม่มานั่งกำหนดวันหยุดของทุกเดือนและทุกปีใน code ผมจะใช้วิธีเก็บแยกเป็นไฟล์ .json โดยแยกตามปี เพราะวันหยุดแต่ล่ะปีไม่น่าเกิน 20 วัน เป็นประมาณนี้

2023.json
{
    "2023-01-01" : "วันหยุด"
}

ซึ่งตอนนี้ผมยังหา API วันหยุดของไทยไม่ได้ ก็เลยจะเก็บเป็นไฟล์ไว้ก่อน

คำถาม

ผมบอกต่อว่าข้อมูลวันหยุดอยู่ในไฟล์ json โดยมี key = date : description

Holidays data in json file and has key is date and description

ChatGPT

import json
import datetime

# Load the holidays data from a JSON file
with open("holidays.json", "r") as f:
  holidays = json.load(f)

# Convert the date strings in the holiday data to date objects
holiday_dates = [datetime.datetime.strptime(date, "%Y-%m-%d").date() for date in holidays.keys()]

# Check if a date is a holiday
date_to_check = datetime.date(2023, 4, 14)
if date_to_check in holiday_dates:
  holiday_description = holidays[date_to_check.strftime("%Y-%m-%d")]
  print(f"{date_to_check} is a holiday ({holiday_description})")
else:
  print(f"{date_to_check} is not a holiday.")

แต่เหมือนว่าจะมี error เกี่ยวกับไฟล์ json "decode return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]" เพราะเรามี description เป็นภาษาไทย และมันอ่านไม่ออก เราต้อง decode ให้มันก่อน ซึ่งเราถาม ChatGPT อีกรอบและบอกว่าต้องแก้แบบนี้

with open("holidays.json", "r", encoding="utf-8") as f:
  holidays = json.load(f)

ซึ่งเราก็ยังเจอ error อีก เกี่ยวกับ datetime บอกว่า "type object 'datetime.datetime' has no attribute 'datetime'" เห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่า มันไม่ควรจะเป็น datetime.datetime แก้เป็นแบบนี้

holiday_dates = [datetime.strptime(date, "%Y-%m-%d").date() for date in holidays.keys()]
* * *

หาวันเสาร์-อาทิตย์

คำถาม

How to know date is Saturday or Sunday ?

ChatGPT

import datetime

# Create a datetime object for a given date
d = datetime.date(2023, 2, 16)

# Use the weekday() method to get the day of the week (0=Monday, 6=Sunday)
weekday = d.weekday()

# Check if the day is a Saturday (5) or Sunday (6)
if weekday == 5 or weekday == 6:
  print("It's a weekend!")
else:
  print("It's a weekday.")

ซึ่งผมคุยกับ ChatGPT ถึงแค่ตรงนี้ จะเห็นได้ว่า AI ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 100% ขึ้นอยู่กับคำถามของเราด้วย และอันนี้เป็น Free version ทำให้ข้อมูลที่เค้ามีมันไม่ได้ล่าสุด มันถึงแค่ปี 2021 แต่ Library,Framework ต่างๆก็มีการอัพเดตอยู่เสมอ ทำให้บาง Function ที่เรียกใช้ไม่มีอยู่แล้ว หรือเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวิธีการเรียกใช้ไปแล้ว หรืออันไหนเพิ่ง Release มาหลังปี 2021 AI ก็จะไม่รู้จัก ถ้าอยากใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ คงต้องใช้แบบจ่ายเงินรายเดือน ตอนนี้ตกเเดือนล่ะ 20 USD หรือประมาณ 600 กว่าบาท

. . .

Refactor code

จากที่ ChatGPT พาเราขึ้นโปรเจ็คมาแล้วค่อนข้างเยอะ ทำให้ผมรู้ Syntax ของ Python มากขึ้นแล้ว ผมเลยมาเก็บรายละเอียด และปรับ Code ให้ทำงานตามที่เราต้องการแบบ 100 % สุดท้ายแล้วจะเขียนได้แบบนี้

import openpyxl
from datetime import date,datetime, timedelta
import calendar
import json

# Create a new Excel workbook
workbook = openpyxl.Workbook()

# Get the current month
today = date.today()
month = today.strftime("%m")
year = today.strftime("%Y")

# Load the holidays data from a JSON file
with open(f"./holidays/{year}.json", "r",encoding="utf-8") as f:
  holidays = json.load(f)

# Convert the date strings in the holiday data to date objects
holiday_dates = [datetime.strptime(year + "-" + date, "%Y-%m-%d").date() for date in holidays.keys()]

# Add a new sheet with the name of the current month
sheet = workbook.active
sheet.title = "Timesheet_"+month+year

# Define the headers
headers = ["Day", "Time In", "Time Out", "OT Start", "OT Finish", "Manager Approve", "Detail", "Remark"]

# Add the headers to the first row
for i, header in enumerate(headers):
  sheet.cell(row=1, column=i+1, value=header)

# Get the number of days in the current month
num_days = calendar.monthrange(today.year, today.month)[1]

current_day = today.replace(day=1)
for i in range(num_days):
  date_to_check = datetime(year=int(year),month=int(month),day=i+1).date()
  
  weekday = date_to_check.weekday()

  sheet.cell(row=i+2, column=1, value=current_day.strftime("%d"))
  if date_to_check in holiday_dates:
    holiday_description = holidays[date_to_check.strftime("%Y-%m-%d")]
    sheet.cell(row=i+2, column=2, value=holiday_description)
  else:
    if weekday == 5:
      sheet.cell(row=i+2, column=2, value="วันเสาร์")
    elif weekday == 6:
      sheet.cell(row=i+2, column=2, value="วันอาทิตย์")
    else:
      sheet.cell(row=i+2, column=2, value="08:30")
      sheet.cell(row=i+2, column=3, value="17:30")
      
  current_day = current_day + timedelta(days=1)

# Save the workbook to a file
workbook.save(f"Timesheet_{month}{year}.xlsx")
 • สร้าง Template excel ได้แล้ว แต่ได้แค่เดือนและปีปัจจุบัน
 • ดึงข้อมูลวันหยุดจากไฟล์ .json ตามปีปัจจุบัน
 • รู้ว่าวันไหน คือวันเสาร์-อาทิตย์
 • ชื่อ Excel format Timesheet_MMYYYY.xlsx
 • เหมาะกับ Template ที่ไม่อ้างอิงวันหยุดตามธนาคาร เป็นการกำหนดวันหยุดเองสะมากกว่า
. . .

หาข้อมูลวันหยุดจาก API

สุดท้ายแล้วผมก็เจอ API วันหยุดของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วไป Subscribe API ที่เราต้องการใช้ แล้วจะได้ Client ID มาใช้ในขอข้อมูลจาก API

Response structure

{
 "result": {
  "api": "API_V2.FIHolidays",
  "timestamp": "2023-02-21 13:18:42",
  "data": [
   {
    "HolidayWeekDay": "Monday",
    "HolidayWeekDayThai": "วันจันทร์",
    "Date": "2023-01-02",
    "DateThai": "02/01/2566",
    "HolidayDescription": "Substitution for New Year's Eve and New Year's Day (Saturday 31st December 2022 and Saturday 1st January 2023)",
    "HolidayDescriptionThai": "ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)"
   }
  ]
 }
}

เราต้องแก้ไข Code อยู่ 2-3 จุด แบบนี้

import http.client

...

conn = http.client.HTTPSConnection("apigw1.bot.or.th")
headers = {
  'X-IBM-Client-Id': "d872355e-4bae-4f1b-9c59-xxxxxxxxxxxx",
  'accept': "application/json"
}

...

# Call API thai holidays
conn.request("GET", "/bot/public/financial-institutions-holidays/?year="+year, headers=headers)
res = conn.getresponse().read().decode("utf-8")
data = json.loads(res)

holidays = data['result']['data']

# Convert the date strings in the holiday data to date objects
holiday_dates = [datetime.strptime(holiday['Date'], "%Y-%m-%d").date() for holiday in holidays]

...

for i in range(num_days):

...

    holiday = [holiday for holiday in holidays if holiday['Date'] == date_to_check.strftime("%Y-%m-%d")]
    sheet.cell(row=i+2, column=2, value=holiday[0]['HolidayDescriptionThai'])

. . .

เลือก เดือน,ปี ได้

ผมอยากเลือกว่าจะสร้าง Excel template ของเดือนและปีไหน ไม่อยากให้มัน Fix แค่เดือนและปีปัจจุบัน เป็นการใส่ Parameter เพิ่มตอน Run แบบนี้ python timesheet.py 02 2023 และถ้าไม่ใส่จะ Default เดือนและปีปัจจุบัน

import sys

#Input Argv
monthIput = sys.argv[1] if len(sys.argv) == 3 else ""
yearInput = sys.argv[2] if len(sys.argv) == 3 else ""

...

# Get the current month
today = date.today()
month = monthIput if monthIput != "" else today.strftime("%m")
year = yearInput if yearInput != "" else today.strftime("%Y")
. . .

ลบไฟล์ Excel

อันนี้เป็น Step สุดท้ายแล้ว ทุกครั้งที่ Run ผมอยากให้ลบไฟล์เดิมก่อน เท่ากับว่าจะมีไฟล์ Excel ไฟล์เดียวและล่าสุดเสมอ

import glob, os
 
...

#Delete all file .xlsx
for f in glob.glob("*.xlsx"):
  os.remove(f)

# Save the workbook to a file
workbook.save(f"Timesheet_{month}{year}.xlsx")

นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเขียน Python แบบที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ ที่ไม่ใช่แค่ฝึกเขียน เข้าใจเลยว่าทำไม Python ยังคงติดอันดับต้นๆของทุกปีเสมอในเรื่องของความฮิต เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เขียนสั้นกว่าภาษาอื่นๆ ไม่ต้อง config หรือ install อะไรมากมาย ก็สามารถขึ้นเป็นโปรเจ็คได้แล้ว

และอีกอย่างเลยถ้าไม่มี ChatGPT ผมคงไม่ได้เริ่มโปรเจคนี้สักที เพราะรู้สึกว่าการเริ่มต้นมันใช้เวลาเยอะ ถ้าเทียบกับงานที่ต้องมานั่งสร้าง Timesheet template เอาง่ายๆว่ารู้สึกไม่คุ้มที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนี้ ซึ่งผมใช้ ChatGPT ช่วยในหลายเรื่องจริงๆ โดยเฉพาะผมสงสัยอะไร หรือ อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน อีกไม่นานผมได้เสียเงินแน่ๆ 🤣

Source Code