Picture of the author

Chatgpt

  • feature-image
    เนื่องจากขี้เกียจมานั่งสร้าง Timesheet ใหม่เองทุกเดือน เลยลองเขียนโปรแกรมด้วย Python กับ ChatGPT ให้สามารถสร้าง Timesheet แบบ Auto ด้วยการ Run เพียงคำสั่งเดียว